Yksilöllinen psykofyysinen fysioterapia

 

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi tulla ilman lähetettä tai lääkärin fysioterapialähetteellä (SV3FM), jolloin terapiasta voi hakea Kelan korvauksen.

Psykofyysistä fysioterapiaa toteutetaan yksilö- ja/tai pienryhmäterapiana. Ensimmäinen tapaaminen on aina yksilöllinen, jolloin kartoitetaan asiakkaan tilanne sekä mietitään yhdessä tavoitteet ja sopivin tapa toteutukselle. Jatkossa voidaan yhdistellä sekä yksilöllisiä tapaamisia, että pienryhmätapaamisia mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan.

Tapaamiset toteutuvat tavallisesti kerran viikossa 60-75minuuttia kerrallaan. Tapaamisten määrä vaihtelee kolmen tapaamisen lyhyestä jaksosta pidempikestoiseen, 10-15 tapaamisen prosessiin.

Teemapaketit

Rauhoittumisen taito (4 x 75min yksilötapaaminen)

Ihmisille, jotka kärsivät ahdistuksesta tai paniikkihäiriöstä. Soveltuu hyvin myös stressaavan elämäntilanteen omaaville, jotka kamppailevat ylivirittyneen kehon sekä mielen kanssa. Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia kehollisia itsehoitokeinoja arjen helpottamiseksi ja oireiden lievittymiseksi. Lisäksi vinkkejä ja opastusta harjoitteiden viemiseksi omaan arkeen. 1-2 tapaamista voidaan toteuttaa myös asiakkaan omassa ympäristössä, jossa voidaan harjoitella haastavia tilanteita yhdessä.

295 €

Unenlahja (4 x 75min yksilötapaaminen)

Ihmisille, joilla on vaikeuksia unensaannin kanssa tai jotka kokevat, että unenlaatu ei ole riittävä. Harjoitellaan erilaisia rentoutusmenetelmiä unensaannin helpottumiseksi ja laadun parantumiseksi. Lisäksi pohditaan muita uneen vaikuttavia seikkoja yhdessä.

295 €

Luonnosta voimaa (4 x 75min yksilötapaaminen)

Ihmisille, jotka haluavat tukea omaa hyvinvointiaan luontoyhteyden kautta. Tutustutaan asiakkaan omaan lähiluontoon, etsitään voimapaikkoja ja tehdään keho-mieli harjoitteita luonnonhelmassa, teemoina mm. aistit, hengitys, rauhoittuminen. Opitaan harjoituksia, joita voi hyödyntää jatkossa itsekseen. Paikka määräytyy yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja yhdessä sovitun mukaan.

Teemapaketit voidaan toteuttaa myös pienryhmänä. Jos sinulla on porukka tiedossa, niin kysy tarjousta esim. 2-6 henkilölle.

295 €